Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vanda Nyland

Korso järnvägsstation

Gå till Museiverkets karttjänst: Korso järnvägsstation
Beskrivning
Korso järnvägsstation är en av de senare inrättade stationerna vid järnvägen mellan Helsingfors-Tavastehus som invigdes för trafik år 1862. Den småskaliga stationen med typisk arkitektur har kommit till i etapper som vanligt är vid järnvägsbyggande.

Bebyggelsen utgörs av stationshuset i trä från 1910-talet, en tidstypisk s.k. bostadskasern från 1901 på kanten av en hög klippa och en ekonomibyggnad. Runt det parkliknande stationsområdet har en tätort vuxit fram.
 
Historia
Korso hållplats anlades 1889 vid järnvägen Helsingfors-Tavastehus som hade invigts för trafik 1862. I och med hållplatsens tillkomst uppkom tätare bebyggelse kring Korso, som på den tiden hörde till Tusby socken. Korso förblev hållplats ända in på 1910-talet, då klassificeringen ändrades och Korso fick ett nytt stationshus.

Stationen byggdes 1918 efter typritningar som hade utarbetats av Thure Hellström för stationer av V klass på bansträckan Seinäjoki-Kristinestad-Kaskö. Bostadskasernen som stod färdig år 1901 var byggd efter ritningar av Bruno Granholm. Huset renoverades 1999.
 
Läs mer
Rakennuskulttuuri Vantaalla. Inventointi 1981. Kuntasuunnitteluvirasto C24:1981. 1981.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920- Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sirkka Valanto, Rautateiden arkkitehtuuri. Asemarakennuksia 1857-1941. Suomen rakennustaiteen museo 1984.

Helsingin seudun rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja B 22 -1986. 1986.

Antti Rosenberg - Rauno Selin, Suur-Tuusulan historia. Tuusula-Kerava-Järvenpää III. Helsinki 1995.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Korson keskustan kehittämisohjelma. Vantaan kaupunki ja A-konsultit 1998-2002.
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel; arbetarbostad;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009