Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Pargas Egentliga Finland

Houtskärs kyrka med omgivning

Gå till Museiverkets karttjänst: Houtskärs kyrka med omgivning
Beskrivning
Houtskär kyrkby hör till de första kyrkbyarna som grundats i Åbolands skärgård.
Houtskärs välbevarade, småskaliga skärgårdskyrkomiljö består av hamnen, kyrkan, begravningsplatsen med stenmur, klockstapeln, prästgården och sockenstugan.

I Åbolands skärgård låg kyrkbyarna på de större öarna intill viktiga farleder.
Houtskär träkyrka, som tillägnats Jungfru Maria, ligger i Näsby kyrkby, som är i mitten av ögruppen, invid den smala Hålaxviken. Korskyrkan, som har jämnlånga korsarmar, byggdes 1703-04 (E. Nilsson). Den rödmyllade kyrkan täcks av ett valmat spåntak. Från mittkorset reser sig en sirlig vimpelstång. Kyrkans altartavla från 1887 är målad av Victor Westerholm.

Intill kyrkogården finns en klockstapel, vars nedre del uppfördes år 1753 (E. Johansson) och övre del år 1871. Prästgården från 1860 tillhör också miljön kring kyrkan. Mellan kyrkan och prästgården ligger ett mindre odlat område. Houtskär hembygdsmuseum verkar i sockenstugan från år 1885. Till museet hör också en vindmölla och strandbod.
 
Historia
Houtskär tjänade som Näsby kapell under Korpo år 1554. Näsby, som utgjorde kyrkbyn, bestod då av 15 gårdar. Houtskär blev självständig moderförsamling år 1865. Houtskär kyrka byggdes 1703-1704.
 
Läs mer
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Lars Pettersson, Ristikirkot. Ars Suomen taide 3. Keuruu 1989.

Lönnqvist Bo, En bok om Houtskär del II, Bygdens öden till slutet av 1900-talet. Houtskarin kunta 2000.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka; by; museum; prästgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Houtskärs kyrka. Minna Pesu 2007
Houtskärs kyrka. Minna Pesu 2007.
Klockstapeln vid Houtskärs kyrka. Johanna Forsius 2007
Klockstapeln vid Houtskärs kyrka. Johanna Forsius 2007.
Houtskärs hembygdsmuseum. Johanna Forsius 2007
Houtskärs hembygdsmuseum. Johanna Forsius 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009