Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Alphyddans kyrka

Gå till Museiverkets karttjänst: Alphyddans kyrka
Beskrivning
Genom sin arkitektur och sin planlösning är Alphyddans kyrka ett representativt exempel på en kyrkobyggnad som ritats med tanke på behoven i en arbetarstadsdel. Från början var den känd som Arbetscentralen för församlingsarbetet på Kotkagatan. Det arkitektoniskt högklassiga rumsprogrammet gjordes med utgångspunkt i invånarnas behov av samlings- och hobbyrum.

Det vitmålade tegelkomplexet har anpassats till stadsstrukturen och ligger i ett kvarter som avgränsas av fyra gator. Huvudingången markeras av ett stort kors på gaveln. Kyrkklockorna döljs bakom ett vertikalt spjälverk på fasaden till den intilliggande församlingssalen. En separat entréhall sammanför de olika rummen och leder också till innergården som ligger i nivå med byggnadens övre plan. Också härifrån finns en ingång till kyrkan.

Ljuset i den rektangulära kyrksalen strömmar in från ett vertikalt fönster bredvid koret och genom fönsterbandet i innertakets överdel. Sidoväggarnas ytmaterial består av specialtillverkade, runda formtegel som torde ha en viss akustisk betydelse för det relativt karga kyrkorummet. På den slätmurade altarväggen har arkitekten använt tegelrelief som bakgrund till det stora korset. Församlingssalen kan anslutas till kyrksalen genom en skiljevägg i betong, som kan manövreras i höjdled.
 
Historia
Den nygrundade Alphyddans församling fick sin kyrka 1957. Kyrkan byggdes efter ritningar som grundade sig på ett förslag av arkitekterna Keijo Ström och Olavi Tuomisto. Förslaget hade vunnit en allmän arkitekttävling 1953.

I kyrkobyggnaden ingick förutom församlingsrum, kyrksal, förrättningskapell och pastorskansli en gymnastiksal, 15 klubbrum och åtta bostäder. Kyrkan skulle inte bara tjäna som gudstjänstrum utan också tillhandahålla samlingsrum och plats för olika slag av hobbyverksamhet.
 
Läs mer
Keijo Ström - Olavi Tuomisto, Alppilan kirkko. Arkkitehti 9-10/1957.

Arvo Aho, Seurakunnat rakentavat. Kehityksen kärjessä, usein vähän jäljessä. Helsingin luterilaiset seurakunnat 1906-1980. Helsinki 1980.

Harri Hypén, Tarkoituksenmukaista kaupungille, ei parasta Jumalalle. Kirkkorakennus kaupunkiympäristössä. Omakustanne 2003.

Marja Terttu Knapas, Soile Tirilä, Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917-1970. Museoviraston rakennushistorian julkaisuja 30. Helsinki 2006.
 
objektets element:  kyrka;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Alphyddans kyrka. Museovirasto 2016
Alphyddans kyrka. Museovirasto 2016.
Alphyddans kyrkosal. Museovirasto Museiverket 2017
Alphyddans kyrkosal. Museovirasto Museiverket 2017.
Alphyddans kyrka. Museovirasto 2016
Alphyddans kyrka. Museovirasto 2016.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009