Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Drumsö kyrka

Gå till Museiverkets karttjänst: Drumsö kyrka
Beskrivning
Drumsö kyrka, S:t Jacobs kyrka, är med sin exklusiva interiör och finslipade detaljer ett välbevarat och representativt exempel på kyrkoarkitektur enligt rationalistiska ideal. Kyrkan vittnar om hur församlingsarbetet blivit allt mångsidigare och utgör med sina gårdskompositioner, trappor och terrasseringar ett imponerande inslag i stadsarkitekturen.

De breda trapporna från hjältegravarna upp till kyrkan på Kvarnbergsbrinken inramas av stenmurar och utgör ett slags fortsättning på Tallbergsallén. Kyrkans olika delar förenas av en gemensam stenlagd gård. Den finska kyrkan och den svenska kyrkan (S:t Jacobs kyrka) förenas av en två våningar hög flygel för församlingsfunktioner. I gårdens mitt reser sig en klockstapel med ett massivt kors i toppen. Kyrkkomplexets fasadmaterial är sandblästrad vitbetong med kopparklädda fönsterpartier.

Den finska kyrkans entréhall har en imponerande klinkerkomposition på fondväggen. Det höga kyrkorummet som blir lägre mot koret har spjältak som bärs upp av tunna pelare. Golvmaterialet är marmor från Tervola. Ljuset silas in genom bandfönstren upptill på väggarna och genom det höga korfönstret. Kyrkbänkarna och mässingsarmaturen som ger kyrkorummet dess särprägel och atmosfär är ritade av inredningsarkitekt Ilmari Tapiovaara. På den finska kyrkans altarvägg hänger ett avskalat metallkors, svenska församlingens kyrka har ett stort krucifix skapat av skulptören Viktor Jansson. Altarkärlen och kyrkotextilierna upprepar korsmotivet från kyrkportarnas kopparreliefer. Båda kyrkorna har församlingssalar som kan förenas med kyrkorummet.
 
Historia
Drumsö har församlingsmässigt hört till Helsingfors sedan 1939, fastän själva området blev en del av staden först genom inkorporeringen år 1946. Drumsö finska blev en separat församling 1956.

För Drumsö kyrkliga arbetscentral utlystes en allmän arkitekttävling år 1953. Byggnadskomplexet som stod färdigt år 1958 uppfördes efter ritningar av arkitekterna Marja och Keijo Petäjä, vars tävlingsbidrag var ett av de inlösta.
 
Läs mer
Keijo Petäjä, Lauttasaaren kirkko. Arkkitehti 3/1960.

Arvo Aho, Seurakunnat rakentavat. Kehityksen kärjessä. usein vähän jäljessä. Helsingin evankelisluterilaiset seurakunnat 1906-1980. Helsinki 1980.

Veli Nurminen, Lauttasaaren kirkko ja toimintakeskus. Helsinki 1980.

Marja Terttu Knapas, Soile Tirilä, Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917-1970. Museoviraston rakennushistorian julkaisuja 30. Helsinki 2006.
 
objektets element:  begravningsplats; kyrka;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Drumsö kyrka. Martti Jokinen 1993
Drumsö kyrka. Martti Jokinen 1993.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009