Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.
Rautjärvi Ruokolahti

Haukkavuoren historiallinen rajapaikka

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Haukkavuoren historiallinen rajapaikka
Kuvaus
Haukkavuori on historiallisesti merkittävä itärajan vuosisataisten linjausten maamerkki, jonka kautta ovat kulkeneet Täyssinän (1595) ja Uudenkaupungin rauhan (1721) rajat. Pähkinäsaaren rauhan (1323) raja kulki myös seudulla.

Jyrkkärinteinen ja noin 80 metriä korkea Haukkavuori sijaitsee pitkänomaisen Sarajärven pohjukassa, nykyisten Rautjärven ja Ruokolahden kuntien rajalla. Vuorella olevassa, Uudenkaupungin rauhan jälkeen kallioon hakatussa rajamerkissä on Ruotsin kruunu ja Venäjän tähtimäinen ristikuvio sekä vuosiluku 1722.

Vuorelta avautuu mäkinen metsä- ja vesistömaisema. Haukkavuori on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys.

Uudenkaupungin rauhan rajamerkkejä on nykyisessä Etelä-Karjalassa Haukkavuoren lisäksi mm. Rautjärven Torsansalon tien varressa sekä Torsanvuorella. Lisäksi Uudenkaupungin rauhan rajamerkkejä on mm. Virojoella (ks. erillinen kohde Uudenkaupungin rauhan rajakivet).
 
Historia
Nykyisen Rautjärven ja Ruokolahden seutu on ollut vuosisatoja rajaseutua. Pähkinäsaaren rauhan 1323 rajaa ei käyty maastossa, mutta tiedetään, että se kulki jo tuolloin nykyisellä Rautjärvellä, samoin kuin 1595 solmitun Täyssinän rauhan raja. Stolbovan rauhassa 1617 Laatokalle siirtynyt raja palasi Uudenkaupungin rauhassa 1721 vanhalle paikalleen, jolloin se merkittiin ensi kertaa maastoon. Turun rauhassa 1743 raja siirtyi lännemmäs, Ruokolahti liitettiin Venäjään ja siitä tuli osa ns. Vanhaa Suomea.
 
Lisätietoa
Jarl Gallén, John Lind, Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland Nr 427:2. Helsingfors 1991.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Mietintö 66/1992. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. Helsinki 1993.

Jyrki Matikka, Rautjärvi – Rajakunta. 1996.

Minna Kähtävä-Marttinen, Matka menneisyyteen. Etelä-Karjalan muinaisjäännöskohteita kulttuurimatkailijalle. Etelä-Karjalan museo 2000.

Maiseman muisti. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto 2001.
 
kohteeseen sisältyy:  muinaisjäännös;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009