Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Åbo Egentliga Finland

Västra studentbyn i Åbo

Gå till Museiverkets karttjänst: Västra studentbyn i Åbo
Beskrivning
Den västra studentbyn i Åbo representerar 1960-talets strukturalistiska planering. Byggandet av studentbyns äldre del hänger ihop med utvidgningen av Åbo universitet på 1950- och 1960-talet.

Den tättbyggda gamla delen av studentbyn ligger i närheten av S:t Katarina (S:t Karins) kyrka och brandstationen, vid Aura ås strand. Studentbyn återspeglar över hela skalan det rätvinkliga nätverk som är utmärkande för strukturalismen: i stadsstrukturens rutnät, byggnadernas rätvinkliga bottenplaner och på fasadernas strukturella rutverk. Den tre våningar höga förenklade hustypen med studentrum och gårdar upprepas från kvarter till kvarter. Varje kvarter har grupper av fyra hus som förenas både med varandra och med de andra kvarteren genom balkonger. Husen är byggda i betong med träelement som möjliggör användning av färg på fasaderna.
 
Historia
Det finskspråkiga Åbo universitet (Turun yliopisto) som grundades 1920 växte på 1960-talet och universitetets studentkår grundade stiftelsenYlioppilaskyläsäätiö 1966. Målet var att bygga studentbostäder. Den gamla, västra delen av studentbyn ritades av arkitekterna Jan Söderlund och Erkki Valovirta, utgående från deras segrande förslag i en arkitekttävling om området. Byggandet inleddes 1968. Arkitektoniskt strävade man efter avskalad skönhet i konstruktionerna, i enlighet med strukturalismens ideal. Hela studentbyn byggdes mellan 1969 och 1979 och byggdes om på 2000-talet.
 
Läs mer
Jan Söderlund ja Erkki Valovirta, Turun ylioppilaskylä. Arkkitehti 1970. Helsinki.

Suomi rakentaa 4. Näyttely 20.2.-15.3.1970. Suomen arkkitehtiliitto. Helsinki 1970.

Jarmo Maunula (toim.), Suomi rakentaa 5. Taidehalli 29.10. - 21.11.1976. Helsinki 1976.

Tauno Perälä, Turun yliopisto 1939-1970. Turun yliopistosäätiö 1977.

Asko Salokorpi, Arkkitehtuuri vuoden 1960 jälkeen. Suomen taide 6. Keuruu 1990.

Petri Lempinen, Opiskelijalle rakentamassa: Turun ylioppilaskylä haaveesta asuinalueeksi 1959-1980. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus. 2001.

Kimmo Ketonen, Ylioppilaat omalla asialla: Turun yliopiston ylioppilaskunta 1945-1997. Turun yliopiston ylioppilaskunta 2001.

Visa Suonpää, Elämää mehiläiskennossa: Kohtaamisia 1970-luvun Turun ylioppilaskylässä. Turun yliopisto, k&h. 2004.
 
objektets element:  flervåningshus; planerat område;
omgivningens nuvarande karaktär:  tätort;
 
Västra studentbyn i Åbo. Timo-Pekka Heima 2008
Västra studentbyn i Åbo. Timo-Pekka Heima 2008.
Västra studentbyn i Åbo. Timo-Pekka Heima 2008
Västra studentbyn i Åbo. Timo-Pekka Heima 2008.
Västra studentbyn i Åbo. Elias Härö 1972
Västra studentbyn i Åbo. Elias Härö 1972.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009