Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Kimitoön Egentliga Finland

Sandö gård

Gå till Museiverkets karttjänst: Sandö gård
Beskrivning
Sandö gårds karaktärsbyggnad som uppförts under de första decennierna av 1700-talet är unik till sin bottenplan och rumsindelning. Förebilder för träbyggnaden har varit de fyrkantiga stenslotten från 1500- och 1600-talen.

Sandö gårds karaktärsbyggnad i två våningar ligger i det nordvästra hörnet av Kimito vid sundet mellan Sagu och Kimitoön och har möjligen uppförts på stenfoten till ett äldre boningshus, från vilket den fyrkantiga bottenplanen härstammar. En riklig mängd detaljer som berättar om byggnadstiden har bevarats i interiören vars senaste renoveringsskede inföll i början av 1900-talet.
 
Historia
Sandö herrgård bildades av två medeltida kyrkohemman som under Gustav Vasas tid övergick till kronan och donerades 1565 till Klas Kristersson Horn. Herrgården ägdes av släkten Horn till slutet av 1600-talet varvid den drogs in till kronan. Av hemmanet bildades ett rusthåll som köptes till arvgods 1756. Enligt traditionen uppfördes karaktärsbyggnaden efter stora ofreden på en gammal stenfot enligt samma stil som den tidigare byggnaden.
 
Läs mer
Suomen kartanot ja suurtilat 2. Toim. Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander. Helsinki 1941.

Kari Suistoranta ja Henrik Asplund, Kemiön suurpitäjän historia 1. Sagalundin museon kuntayhtymä 1997.
 
objektets element:  herrgård; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009