Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kerava Uusimaa

Keravan vankila

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Keravan vankila
Kuvaus
Keravan vankilan vaiheet maan ensimmäisenä valtion kasvatuslaitoksena ja sen jälkeen nuorisovankilana ilmentävät nuoriin rikoksentekijöihin kohdistuneen julkisen vallan huolenpidon historiallista kehitystä. Monipuolinen ja hyvin säilynyt rakennuskanta ja kehystävien peltoaukeiden luonnehtima laitosmaisema vahvistavat laitoksen asemaa lastenhuollon ja vankilatoiminnan avainkohteena.

Keravan vankila, alkuaan kasvatuslaitos, sijaitsee Keravanjoen viljelymaisemassa. Laitoksen monipuolista, monessa vaiheessa syntynyttä rakennusryhmää hallitsee päänäkymissä lehmuskujan päättävä, arkkitehtuuriltaan ilmeikäs kolmikerroksinen päärakennus 1880-luvulta.

Alusta pitäen laitosalueelle on antanut leiman lähipiirin huoliteltu ja hyvin hoidettu, osin puistomainen ympäristö, joka toimii välittävänä vyöhykkeenä rakennusryhmien ja laitoksen toimintaa alusta pitäen palvelleiden peltoaukeiden välissä.
 
Historia
Suomeen ryhdyttiin perustamaan kasvatuslaitoksia sen jälkeen, kun vuoden 1889 rikoslaissa oli säädetty 7-14 -vuotiaiden määräämisestä tuollaisiin laitoksiin.

Ensimmäinen, pojille tarkoitettu kasvatuslaitos avattiin 1891 silloisen Tuusulan kunnan alueella. Tämän Koivula-nimisen laitoksen perustamisvaiheen rakennuskanta, johon nykyinen päärakennus sisältyi, suunniteltiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa arkkitehti Florentin Granholmin johdolla ja toteutettiin 1888-1890.

Laitosta täydennettiin tuntuvasti 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosien rakennusvaiheissa, joiden eräänä perusteluna oli paikkaluvun lisääminen 70:stä 100:aan. Näissä rakennusvaiheissa laitokseen lisättiin suurehko talousrakennus, joka sisälsi mm. juhla-, rukous- ja ruokailusalin sekä laulu- ja voimistelusalin, sekä johtajan ja muun henkilökunnan asuintaloja, työ- ja pajatiloja, navetan (nykyinen kurssikeskus). Arkkitehtuurisuunnittelusta huolehti Yleisten rakennusten ylihallitus.

Koivulan kasvatuslaitos muutettiin 1927 Keravan nuorisovankilaksi ja rakennuksiin tehtiin runsaasti muutoksia. Näkyvin ilmaus laitoksen muuttuneesta luonteesta oli päärakennuksen taakse 1930-luvun alussa valmistunut sellisiipi. Laitoksen uudempaa rakennuskantaa edustaa 1960-luvun nuoriso-osasto, joka sijaitsee hieman erillään päälaitoksesta.
 
Lisätietoa
Suojelun valmisteluaineisto Museoviraston rakennushistorian osastossa.

Veikko Virtanen, Keravan nuorisovankilan perustaminen ja toiminta vv. 1927-1942. Vankeinhoito 1946.

Jarkko Sinisalo, Vankeinhoidon rakennukset. Rakennusperintömme - kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö ja Museovirasto 2001.

Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma. Keravan kaupunki 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  navetta; puisto; talousrakennus; vankila;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Vankilan päärakennus. Saara Vilhunen 2007
Vankilan päärakennus. Saara Vilhunen 2007.
Keravan vankilan pajatiloja. Saara Vilhunen 2007
Keravan vankilan pajatiloja. Saara Vilhunen 2007.
Keravan vankilalle johtava puukujanne. Saara Vilhunen 2007
Keravan vankilalle johtava puukujanne. Saara Vilhunen 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009