Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Strömfors bruk, Lovisa. Strömfors bruk med kontorsarbetarbyggnaden Armonlinna samt brandstationen med slangtornet vid dammanläggningen. Bild: MV/RHO Soile Tirilä 2000