Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Strömfors bruk, Lovisa. Strömfors bruk. Bild: MV/RHO 39955:1 Hannu Vallas 1997