Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Lassfolk och Härmälä gårdsgrupper, Pedersöre. Lassfolks gårdsplan. Bild: MV/RHO 16930 Pekka Kärki 1980