Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Lassfolk och Härmälä gårdsgrupper, Pedersöre. Ekonomibyggnader på Lassfolk gård. Bild: MV/RHO Tuija Mikkonen 2006