Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Bennäs järnvägsstation, Pedersöre. Bennäs järnvägsstation. Bild: MV/RHO Tuija Mikkonen 2006