Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Bengtskärs fyr, Kimitoön. Bengtskärs fyr. Bild: MV/RHO 125239:2 Ulla-Riitta Kauppi 2002