Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Elias Lönnrots Sammatti, Lojo. Paikkari torp. Bild: MV/RHO Marja Ivars 2004