Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Försvarsmaktens 1930-talsarkitektur i Helsingfors, Helsingfors. Kadettskolan i Sandhamn. Bild: MV/RHO Elisa Heikkilä 2004