Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Rutplaneområdet i Kaskö, Kaskö. Rutplaneområdet i Kaskö. Bild: MV/RHO 40147 Hannu Vallas 1997