Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Gamla Skatudden, Helsingfors. Magasin vid norra stranden av Skatudden. Bild: MV/RHO Saara Vilhunen 2007