Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Gamla Skatudden, Helsingfors. Uspenskijkatedralen. Bild: MV/RHO Saara Vilhunen 2007