Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Kimito kyrka och prästgård, Kimitoön. Kimito kyrkas västra torn. Bild: MV/RHO 21149 Marja Terttu Knapas 1983