Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Museibron, Korsholm. Toby museibro i Korsholm är en bro med två spann. Byggd av natursten 1781. Bild: MV/RHO Tuija Mikkonen 2007