Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Vasa strandparksområde med offentliga byggnader och Vasa Ångkvarn, Vasa. Vasa länsfängelse. Bild: MV/RHO Tuija Mikkonen 2007