Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Museibron, Mäntyharju. Virransalmi museibro i Mäntyharju med stålverkskonstruktion. Byggd 1937. Bild: MV/RHO Timo-Pekka Heima 2007