Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Dalsbruks historiska industriområde, Kimitoön. Loftgångshus som byggts för arbetare i Dalsbruk från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bild: MV/RHO Johanna Forsius 2007