Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Kimito kyrka och prästgård, Kimitoön. Nya och gamla begravningsplatsen samt en gång i närheten av Kimito kyrka. Prästgården i bakgrunden. Bild: MV/RHO Johanna Forsius 2007