Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Kimito kyrka och prästgård, Kimitoön. Hjältegravgården i Kimito ritad av arkitekt Erik Bryggman. Bild: MV/RHO Johanna Forsius 2007