Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Gamla Skatudden, Helsingfors. Skatuddens fängelse före ombyggnaden till hotell. Bild: MV/RHO Soile Tirilä 2000