Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Småhusområdet i västra Hertonäs, Helsingfors. Småhus i västra Hertonäs. Bild: MV/RHO Hilkka Högström 2008