Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Bybebyggelsen i Väståbolands yttre skärgård, Pargas. Bybebyggelse på Stenskär. Bild: MV/RHO 125790:34 Hannu Vallas 2006