Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Vasa strandparksområde med offentliga byggnader och Vasa Ångkvarn, Vasa. Vasa Ångkvarn med Vasa Elektriska Ab i bakgrunden Bild: MV/RHO Hannu Vallas 2003