Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Strömfors bruk, Lovisa. Strömfors kyrka byggdes 1770. Bild: MV/RHO Johanna Forsius 2008