Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Bybebyggelsen i Väståbolands yttre skärgård, Pargas. Bybebyggelse på Aspö. Bild: MV/RHO 125790:33 Hannu Vallas 2007