Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Försvarsmaktens 1930-talsarkitektur i Helsingfors, Helsingfors. Bilkompaniets kasern. Bild: Museovirasto 2016