Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Sandhamn, Helsingfors. Kadettskolans matsals-festsalsbyggnad blev färdig 1940. Bild: Museovirasto 2016