Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Vasa strandparksområde med offentliga byggnader och Vasa Ångkvarn, Vasa. Vasa hovrätt. Bild: 218165:1 Soile Tirilä