Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Bybebyggelsen i Väståbolands yttre skärgård, Pargas. Bybebyggelse på Jurmo. Bild: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2017