Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Bengtskärs fyr, Kimitoön. Bengtskärs fyr. Bild: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Jari Kolehmainen 2014