Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Försvarsmaktens 1930-talsarkitektur i Helsingfors, Helsingfors. Tilkka militärsjukhus. Bild: Museovirasto / Museiverket 2018