Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Hangö Nyland

Kudeneule Oy:s fabriksområde

Gå till Museiverkets karttjänst: Kudeneule Oy:s fabriksområde
Beskrivning
Hyvon Kudeneule Oy:s fabriksbyggnad är ett värdefullt objekt bland efterkrigstidens industriarkitektur och en av främsta exemplen på arkitekt Viljo Revells rationella och konstruktivistiska arkitektur. Nyheter inom byggnadstekniken var strukturer av aluminium och förspänd betong samt element av värmeglas som använts i byggnaden. Fabriken är listad av den internationella organisationen DOCOMOMO som en betydande representant för modern finsk arkitektur från slutet av 1920-talet till 1970-talet.

Fabriksområdet av före detta Hyvon-Kudeneule Oy ligger i Silversand i Hangö på havsområdet norr om Hangö udd och nordost om den egentliga bosättningen. Målet har varit att skapa en bra arbetsmiljö nära naturen. Den horisontella huvudflygeln, de vertikala flyglarna ovanför infarten och vattenbassängen med statyn bildar en imponerande syn.

Fabrikshallen med en stomme av armerad betong fungerade i början som lokal för trikåproduktion och är ett cirka 100 meter långt enhetligt utrymme. De två lägre flyglarna inrymmer kontor och sociala utrymmen. Helheten omfattar också en separat kraftcentral. Fabrikshallen är konstruerad av pelare och balkar och väggytornas nedre delar bildar ett enhetligt bälte av glas. Fasaden och vattentaket är av korrugerat aluminium. Direktörens och arbetstagarnas radhuslägenheter finns vid stranden i en moskog norr om produktionsanstalten.
 
Historia
Hyvon Kudeneule Oy grundades i Helsingfors år 1951 och senare under 1950-talet flyttade företaget sina funktioner till Hangö. Entreprenören ordnade år 1953 en tävling med inbjudna deltagare och uppdraget var att rita en fabriksanläggning för trikåbranschen med tillhörande lokaler och bostadsområde. Målet var också att byggnaden skulle kunna användas för olika ändamål och dessutom byggas och utvidgas i etapper. Tävlingsvinnaren var arkitekt Viljo Revell och hans biträde, arkitekt Osmo Lappo.

Revells ritningar baserade sig på den tidens moderna byggnadsteknik och eftersträvade en väl genomtänkt produktionsmiljö med goda arbetsförhållanden. Detta återspeglas i disponeringen av lokalerna, valet av material och konstruktioner samt strävandet att bevara kontakten till den omgivande naturen
 
Läs mer
Viljo Rewell, Kudeneule Oy. Arkkitehti 1956:2.

Tiina Lehto, Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö. Hangon museon julkaisusarja n:o 8. Tammisaari 1989.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.

Modern Movement Scandinavia. Vision and reality. docomomo - Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. Fonden til Udgivelse af Arkitekturtidskrft B. Århus 1998.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, docomomo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.

Tuija Mikkonen, Corporate architecture in Finland in the 1940s and 1950s: factory building as architecture, investment and image. Finnish Academy of Science and Letters, Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Humaniora 2005.
 
objektets element:  övrig industribyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  skogslandskap;
 
Kudeneule Oy:s fabrik. Hilkka Högström 2009
Kudeneule Oy:s fabrik. Hilkka Högström 2009.
Kudeneule Oy:s fabriksområde. Hilkka Högström 2009
Kudeneule Oy:s fabriksområde. Hilkka Högström 2009.
Kudeneule Oy:s fabriksområde, kontoret. Hilkka Högström 2009
Kudeneule Oy:s fabriksområde, kontoret. Hilkka Högström 2009.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009