suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis

OM TJÄNSTEN

Denna webbplats är publiceringsforum för Museiverkets inventering Byggda kulturmiljöer av riksintresse (på finska Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY). Webbplatsen www.rky.fi har producerats av Museiverket och utarbetats av Tmi Hilla Tarjanne.

Webbplatsens struktur och pdf-filerna

Objektsökningen finns till vänster på startsidan.

Mitt på startsidan finns en beskrivning av inventeringen och tjänsten och där öppnas också information om objekten. Nedtill på objektsinformationen syns när webbsidan har publicerats samt information om eventuella uppdateringar. I objektsinformationen finns länkar till kartor i pdf-format.

Via en länk på startsidan öppnas en pdf-fil med information på samiska om de objekt som finns inom den samiska ursprungsbefolkningens område.

Till höger på startsidan finns länkar till information och anvisningar. Länkarna "De byggda kulturmiljöerna av riksintresse vid planläggning och tillståndsförfarande" samt "Frågor och svar" är pdf-filer. I information och anvisningarna ingår möjlighet att ladda ned geografisk information om objekten.

För att kunna läsa pdf-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ned från Adobes webbplats http://www.adobe.com/se/

Upphovsrätt

Det är tillåtet att lägga ut länkar till webbplatsen och citera ur texten i enlighet med upphovsrättslagen. Källan ska uppges. Materialet får användas endast för lagliga ändamål som överensstämmer med god sed.

Upphovsrätten till fotografierna innehas av Museiverket och/eller fotografen. Fotografierna är hämtade ur byggnadshistoriska bildsamlingen vid Museiverkets bildsamlingar (MV/RHO). Vid fotografierna anges objektets namn, fotograf och fotograferingsår. Om kommersiell användning, visning och kopiering av bilderna ska avtalas separat med Arkiv- och informationtjänster -avdelning http://www.nba.fi/sv/informationstjanster/bildsamlingarna . Museiverkets prislista http://www.nba.fi/sv/prislista .

Bakgrundskartorna för objekten är copyright Lantmäteriverket 2008, och materialet får inte kopieras utan tillstånd av Lantmäteriverket. Utdraget är ur LMV:s grundkarta på CD-rom 2002 (tillstånd nr MYY/212/01).

Tyck till

Du kan lämna dina synpunkter om tjänsten med responsblanketten som öppnas via länken upptill på sidan. Synpunkter om objekten lämnas via blanketten som öppnas nedtill på objektssidan.

Personuppgifter på dem som besöker tjänsten registreras inte.

Ansvar

Museiverket ansvarar för innehållet i webbtjänsten. Felaktigheter som uppdagas korrigeras i mån av möjlighet omgående. Uppdateringsdatum anges på sidan. Museiverket ansvarar inte för sådana kostnader eller skador som orsakas användaren av eventuella felaktigheter i innehållet eller av att tjänsten på grund av tekniska orsaker inte är tillgänglig.

 
© Museiverket 2009