suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Objekt landskapsvis
 
Birkaland 91
Egentliga Finland 182
Egentliga Tavastland 69
Kajanaland 49
Kymmenedalen 58
Lappland 124
Mellersta Finland 55
Mellersta Österbotten 23
Norra Karelen 47
Norra Savolax 62
Norra Österbotten 106
Nyland 231
Päijänne-Tavastland 45
Satakunta 81
Södra Karelen 43
Södra Savolax 61
Södra Österbotten 55
Österbotten 89
INFORMATION OCH ANVISNINGAR
Byggda kulturmiljöer av riksintresse i planläggningen och tillståndsförfaranden (pdf)
Frågor och svar om RKY (pdf)
De riksomfattande målen för områdesanvändning
(Miljöministeriet)
Landskapsområden av riksintresse
(Miljöministeriet)
Fornminnesregistret i tjänsten Kulturmiljöns registerportal
(Museiverket)
Geografisk information kan laddas ner från Museiverkets nedladdningstjänst
 
Myndigheters kontaktinformation
Finlands kommuner
(Finlands Kommunförbund)
Landskapsförbunden i Finland
(Finlands Kommunförbund)
NTM-centralerna
(Närings-, trafik- och miljöcentralen)
Museerna med regionalt ansvar
(Museiverket)
Museiverket
 
 
Mera fakta
(Museiverket)
 
 
© Museiverket 2009