suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Borgå Nyland
Drägsby gård
Beskrivning
Drägsby gårds huvudbyggnad och ekonomibyggnader från början av 1800-talet är typiska exempel på den höga byggstandarden i de medeltida herrgårdarna i Nyland.

Drägsby gård ligger vid östra stranden av Svartså, söder om Stora Strandvägen från Åbo till Viborg. Odlingsmarkerna i trakten har sedan medeltiden präglats av herrgårdarna, som ägde stora markområden.

Drägsby gårds karaktärsbyggnad i empirestil med valmat tak är uppförd på 1820-talet och har två våningar. Exteriörens empirestil återställdes på 1920-talet enligt arkitekt Birger Brunilas ritningar. Byggnaden är också ett bra exempel på arkitekternas intresse för empiretiden i samband med den nordiska klassicismen på 1920-talet.
 
Historia
Drägsby före detta frälsesäteri var en bebodd herrgård redan under medeltiden.

Fasaden till karaktärsbyggnaden, som uppfördes i början på 1800-talet, ombyggdes 1883 enligt ingenjör Hugo Neumans ritningar. I samband med planeringsarbetet dokumenterade Neuman den ursprungliga fasaden. Denna dokumentation fungerade som vägledning för arkitekt Birger Brunila när han återställde brädfodringens empirestil och detaljer 1920–1921. Ändringarna kan jämföras med de ändrings- och återställningsarbeten som gjordes på Haga gård ägd av släkten Munck.
 
Läs mer
Zachris Topelius, Finland framstäldt i teckningar 1845.

Hugo Neumanin suunnitelma ja ajantasapiirustus 1883. Drägsbyn kartanon arkisto.

Harald Munck, Drägsby. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

C.J. Gardberg, Suomalaisia kartanoita. Keuruu 1989.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  herrgård; park; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Drägsby gård
 
© Museiverket 2009