suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Borgå Nyland
Postbacken
Beskrivning
Postbacken utgör en landskapsmässig höjdpunkt vid Stora strandvägen. Postbacken är ett sällsynt välbevarat hantverkar- och backstugusittarområde med byggnader från 1700-och 1800-talet. Gårdarna som hör till stugorna har kvar sin ursprungliga prägel och återspeglar de sociala skikten på landsbygden.

Postbacken i Illby ligger på en kulle som är otjänlig för odling, i en korsning mellan Stora strandvägen och landsvägen som går från kusten och skärgården längs västra stranden av Lillpernåviken och Illby å. Byggbeståndet i Illby består av de två torpen till Illby gård samt backstuguområdet på Postbacken. Byggbeståndet – stugorna, bodarna och de små ekonomibyggnaderna – är till största delen från 1800-talet, de äldsta byggnaderna är från 1700-talet.
 
Historia
Postbacken är en del av Illby som aldrig delades i storskiftet. Nikus gård var posthemman på 1700-och 1800-talet, vilket har gett Postbacken dess namn.
 
Läs mer
Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  by; småhus; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Postbacken.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Postbacken
 
© Museiverket 2009