suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Sibbo Nyland
Nickby sjukhusområde
Beskrivning
Nickby sjukhus är ett tidigare mentalsjukhusområde som bygger på en enhetlig plan. Området återspeglar rådande planeringsprinciper för sjukhusarkitekturen ända från paviljongsjukhusens tidigaste år.

Det tidigare sjukhusområdet ligger på en skogklädd kulle, mitt bland åkrarna öster om Nickby centrum på Sibbo ås östra strand. Byggnaderna tillhörde förut Helsingfors centralsinnesjukhus och byggdes i olika etapper med början kring 1900.

Byggbeståndet grupperar sig kring en centralaxel i riktning nord-syd. Förvaltningsbyggnaderna och bostäderna samt ingången till området finns på norra sidan. I mittdelen finns gemensamma rum som bibliotek- och klubbyggnad samt matsal. Runt dessa grupperar sig 11 patientpaviljonger bågformigt på vardera sidan. Underhålls- och lantbruksbyggnaderna ligger friare placerade i områdets södra del. Trots många byggskeden och olika stilriktningar gör området ett harmoniskt intryck.

Nickby sjukhusområde byggdes om till bostadsområdet Östanåparken i början av 2000-talet.
 
Historia
Innan Nickby sjukhus grundades i Sibbo placerades femtio patienter från de överlastade mentalvårdsavdelningarna på Helsingfors stads fattighus i familjevård i Sibbo. Detta mellanskede inleddes 1901.

Sjukvårdssynpunkter talade för att mentalsjukhuset skulle placeras på landet där det var möjligt att ordna mera plats för patienterna. Vistelse i en lugn miljö och lämpligt arbete i friska luften ansågs ha en välgörande effekt på sinnessjukdomarnas förlopp.

Nickby sjukhus projekterades enligt den paviljongsjukhusmodell som höll på att vinna insteg i Europa. Ritningarna gjordes 1909 av arkitekt E.A. Kranck. Byggnaderna placerades i skogsterräng. I mitten låg förvaltnings- och ekonomibyggnaderna i nord-sydlig riktning och öster om dem låg paviljongerna för de manliga patienterna. Paviljongerna som var avsedda för kvinnliga patienter låg på komplexets västra sida. Sjukhusets första byggskede avslutades 1914; senare byggdes det ut i flera repriser, bl.a. på 1920- och 1940-talen. År 1945 hade Nickby sjukhus 1100 patientplatser. Sjukhusverksamheten upphörde 1999.
 
Läs mer
Paavo Heiniö, Eri sairaalain historiat. Nikkilän sairaala. Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia. Helsingin kaupungin julkaisuja n:o 19. Helsinki 1968.

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Ympäristötoimisto Oy. Sipoon kunta 2006.
 
objektets element:  park; sjukhus, sanatorium;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Nickby sjukhusområde.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Nickby sjukhusområde
 
© Museiverket 2009