suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Pedersöre Österbotten
Kyrkan och prästgårdarna i Esse
Beskrivning
Esse kyrka med klockstapel är uppförda under ledning av Matts Honga och Antti Hakola, som var kända kyrkobyggare i Österbotten i slutet av 1700-talet. Esse prästgård härstammar från samma tid.

Esse proportionerliga träkyrka med exceptionellt fina interiörer och inventarier avspeglar sig i Esse å. Kyrkan, klockstapeln, lånemagasinet invid kyrkbacken samt de två prästgårdarna i grannskapet bildar en välbevarad 1700-tals kyrkomiljö typisk för en österbottnisk kapellförsamling.

Den likarmade kyrkan har spåntak. Korsarmarnas yttertak är avvalmade, i mitten finns ett litet åttkantigt torn. Sakristian som är lägre än kyrkan är belägen i vinkeln mellan den norra och östra korsarmen.

Korsarmarnas brädvalv är avrundat kantiga. Altaret med sitt halvrunda skrank står kvar på sin ursprungliga plats mitt emot predikstolen mellan den södra och östra korsarmen. Det med träsniderier dekorerade rundhörnade altarbordet, det dekorativa altarskranket, altaruppsatsen med korintiska pelare och predikstolen är stilhistoriskt en blandning av senbarock, rokoko och nyklassicism. De är skickligt utförda hantverk av lokala snickarmästare från 1810-talet. Den tudelade altartavlans motiv är Jesus på korset och Nattvardens instiftande. Altartavlan är målad av Johan Gustaf Hedman. Klockarbänkens förgyllda siffertavla i rokokostil är den vackraste i sitt slag i Finland. Kyrkbänkarna förnyades i samband med en restaurering på 1950-talet.

Byggmästaren till klockstapeln i österbottnisk stil är okänd, men den har troligen uppförts år 1779 under ledning av Antti Hakola. Spannmålsmagasinet av stock härstammar från år 1857.

I närheten av kyrkan står två i enhetlig linje byggda prästgårdar. De utgör ett bra och konkret exempel på den förändring som ägde rum inom prästgårdsarkitekturen på 1700- och 1800-talet. Liknande gårdshelheter med två prästgårdar finns i Bjärnå, Tövsala (Taivassalo) och Pernå.

Genom Esse kyrkbyn går en gammal, på 1600-talet byggd väg från Kållby till Esse. Vägsträckningen är något så när som förut, men vägen har fått en annan skepnad dvs. breda vägrenar och djupa diken i samband med en vägförbättring år 1999.
 
Historia
Larsmo, Purmo och Esse kyrka är kapellförsamlingar under Pedersöre, vilka sist har blivit självständiga. Esse kyrka byggdes år 1770 under ledning av byggmästaren Matts Honga. Valvet täcktes med panel av spontade bräder år 1918. Den rödmålade kyrkan målades i ljus färg 1924. Vid en restaurering planerad av arkitekt Erik Kråkström år 1954 återställdes på ett lyckat sätt kyrkans formspråk och karaktär från 1800-talet.

Den rödmyllade prästgården i en våning byggdes på 1780-talet. Den var tjänstebostad för kaplanen i Esse kapell som då tillhörde Pedersöre församling. Efter att församlingen blivit självständig år 1865 byggdes en tjänstebostad för kyrkoherden intill den gamla prästgården. Den stod färdig omkring år 1870. Den rätt höga stommen har höjts med en dubbelsidig tvärgavel på samma sätt som prästgårdarna i Vörå och Malax.
 
Läs mer
U.R. Finnäs, Esse kyrka 1770-1970. Esse församl. 1970.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Kari Appelgren, Om den skulpterade och målade inredningen i Österbottens kyrkor. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Lars Pettersson, Ristikirkot. Ars Suomen taide 3. Keuruu 1989.

Sari Alajoki, Pappila-arkkitehtuuri Keski-Pohjanmaalla 1700-luvulta 1800-luvun alkuun. Pro gradu tutkielma. Helsingin yliopiston taidehistorian laitos 1993.

Matti Salomäki, Vaasan läänin vanhat pappilat 1700-luvulta 1920-luvulle. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994:11.

Christer Kuvaja, Nils Erik Villstrand ja Ann-Catrin Östman, Forsen och furan. Esse kommuns historia 1868-1976. Pedersöre 2003.
 
objektets element:  kyrka; prästgård; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Esse kyrka.

Esse prästgårdar.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Kyrkan och prästgårdarna i Esse
 
© Museiverket 2009