suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Vörå Österbotten
Vörå kyrka med omgivning
Beskrivning
Vörå moderförsamlings kyrka från medeltiden är en av blockpelarkyrkorna vid den österbottniska kusten. Då församlingen växte förstorades kyrkan i flera repriser, bl.a. byggdes den om till en korskyrka under ledning av den kände österbottniske kyrkbyggaren Matts Honga i slutet av 1700-talet.

Vörå kyrka och prästgård ligger i ett öppet österbottniskt ådalslandskap, som med hänsyn till sitt byggnadsbestånd och skala är välbevarat. Åkrarna nedanom kyrkan och prästgården sluttar svagt mot ån, invid vilken de väldiga kvarnbyggnaderna utgör ett blickfång i landskapet. Kyrkomiljön inramas av folkhögsskolebyggnaderna på östra sidan om ån och av bondgårdarna i två våningar i skogsbrynet.

Kyrkan är en kombination av österbottnisk blockpelarkyrka med västtorn och en korskyrka från 1770-talet. Västtornet med sin höga spira är till en tredjedel timrad i den västra väggen. Den brädfodrade korväggen pryds av konterfejaren Thomas Kiempes altarmålning i rokokostil från 1780-talet. Predikstolen med sina träsniderier och förgyllningar beställdes av byggmästaren Jacob Rijf år 1794. Av de medeltida skulpturerna i kyrkan kan nämnas ett krucifix och ett altarskåp med bilder ur Sankta Annas liv.

Klockstapeln från år 1702 är av österbottnisk typ i renässansstil. Prästgraven med pulpettak söder om kyrkan är murad av tegel från den rivna sakristian.

Myrbergslunds prästgård är en ståtlig byggnad i empirestil. Även de gamla uthusen och trädgården har bevarats. Mellan prästgården och Myrberget norr om prästgården ligger Vörå hembygdsmuseum med sina sexton byggnader.

Vörå kyrka med omgivning ligger i det nationellt värdefulla landskapsområdet Vörå ådal.
 
Historia
Den första kyrkan i Vörå torde ha uppförts på 1490-talet, då Vörå blev en självständig församling. Att döma av byggnadsmaterialet som använts vid uppförandet av den nuvarande kyrkan var redan denna kyrka en s.k. österbottnisk blockpelarkyrka.

Blockpelarkyrkan som till en början hade två pelarpar lär ha uppförts på den föregående kyrkans plats åren 1616-1627 varvid den äldre kyrkans sakristia också blev sakristia för den nya kyrkan. Kyrkan byggdes ut till korskyrka år 1777 enligt ritningar av Matts Honga. Kyrkan halverades och den östra ändan flyttades 12 meter österut för att ge rum för ett nytt tvärskepp mitt i kyrkan. Sakristian i sten revs och en ny sakristia timrades i vinkeln mellan den norra och östra korsarmen. Korsarmarnas yttertak är valmade i ändarna och lika höga som den gamla takåsen. De gamla takstolarna bevarades och liknande tillverkades för korsarmarna, visserligen av grövre virke.

Kyrkans fönster förstorades i slutet av 1890-talet och innerväggarna och valven kläddes med panel år 1908. Kyrksalen och den fasta inredningen restaurerades åren 1958-1959. Spåntaket förnyades sommaren 1995.

Myrbergslunds prästgård byggdes år 1825.
 
Läs mer
Bror Åkerblom, Vörå sockens historia 1-2. Vörå kommun 1962-1963.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Kari Appelgren, Om den skulpterade och målade inredningen i Österbottens kyrkor. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Lars Pettersson, Ristikirkot. Ars Suomen taide 3. Keuruu 1989.

Matti Salomäki, Vaasan läänin vanhat pappilat 1700-luvulta 1920-luvulle. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994:11.

Kyrka af träd. Kyrkobyggnader under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige. Red. Ingrid Sjöström. Museiverket, Norsk institut for kulturminnesforskning, riksantikvarieämbetet 2000.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  klockstapel; kyrka; by; museum; kvarn; prästgård; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Vörå kyrka.

Vörå kyrka.

Bosättning på Nygårdsbacken i Rökiö i närheten av Vörå kyrkan.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Vörå kyrka med omgivning
 
© Museiverket 2009