suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Jakobstad Österbotten
Alholmens cikoriafabrik och järnvägsstationsområde
Beskrivning
Jakobstads cikoriafabriks tomt och järnvägsstationen på Alholmens hamnområde i Jakobstad bildar en välbevarad helhet, som avspeglar trafikhistorien och produktionsverksamheten vid övergången mellan 1800- och 1900-talet.

Den före detta cikoriafabrikens produktionsbyggnad, uppförd på 1890-talet, med tillhörande maskiner har bevarats som ett industrimuseum. Av den gamla fabrikshelhetens byggnadsbestånd finns en magasinsrad i stock och ett par gamla bostadshus bevarade. Schaumans sommarkontor från 1920-talet, en gul tvåvåningsbyggnad försedd med ett torn, står som ett landmärke vid infarten till fabriksområdet.

Järnvägsstationsområdet jämte stationsbyggnader, varumagasin och ekonomibyggnader i Jakobstads hamn ligger nära Schaumans sommarkontor, cikoriafabriken och den gamla tullstugan.
 
Historia
Ingenjör Wilhelm Schauman påbörjade cikoriaproduktionen i Jakobstad 1883. Företaget flyttade inom kort till Korsgrundet, nära hamnen. Cikoria blandades i kaffet för att förstärka smaken. Den har också använts i krigstid som en ingrediens i kaffesurrogat. Cikoriafabriken, som var byggd i trä, brann ner 1892 och en ny fabriksbyggnad uppfördes i tegel på nuvarande plats bredvid Alholmens järnvägsstation. Några år senare grundade Schauman även en såg på Alholmen.

Till Jakobstads hamn, som var en viktig exporthamn för trävaruindustrin, drogs 1887 ett 14 km långt järnvägsspår från Uleåborgsbanan vid Bennäs station. Alholmens stationsbyggnad med tillhörande magasin blev klar samma år. Persontrafiken till Jakobstad upphörde 1973. Stationsbyggnaderna är numera i privat ägo.

Jakobstads cikoriafabrik tillverkade kaffestyrka ända fram till början av 1960-talet. I samband med Oy Wilh. Schauman Ab:s 100-årsjubileum 1983 beslöt man att rusta upp fabriksbyggnaden till museum; Cikoriamuseet öppnades 1985.
 
Läs mer
Alma Söderhjelm, Jakobstads historia III. Helsingfors 1914.

Matti Lackman, Raahen tienoon historia III. Jyväskylä 1991.

Pekka Toivanen, Sata vuotta sahatoimintaa Pietarsaaren Alholmassa. Wasatimber 1896-1996.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel; övrig industribyggnad; övrig industribyggnad; hamn;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Jakobstads cikoriafabrik.

Schaumans sommarkontor är hamnområdets landmärke.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Alholmens cikoriafabrik och järnvägsstationsområde
 
© Museiverket 2009