suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Korsholm Österbotten
Stengärdesgårdarna i Moippe by
Beskrivning
De mycket breda, av små naturstenar byggda gärdesgårdarna bildar en sällsynt, särpräglad sevärdhet vid vägen som leder till Moippe i Överby.

Stengärdesgårdarna har byggts i samband med åkerröjningsarbete under 1700-talet. De avgränsar varje gårdsplan och åkerplätt vid den smala sandvägen in till byn.
 
Historia
I Korsholms socken röjdes rikligt med ny odlingsmark i mitten av 1700-talet. Till detta uppmuntrade beslutet år 1762, enligt vilket man till kronan skulle betala ett fast tionde i Österbotten. På 1740-talet beviljade kronan skattefrihet för röjd kärrmark och torpen som lydde under skattehemman befriades från jordskatt 1743.

Storskiftet, som genomfördes i Korsholms socken på 1760-1770-talet, innebar att ägorna koncentrerades och jordbruket blev sålunda effektivare. I Kvevlax by var storskiftet genomfört 1765. Ägorna omgärdades med stenar som samlades från de närliggande åkrarna.
 
Läs mer
K.V. Åkerblom, Kvevlax historia. 1923.

Kurt Jern, Mustasaaren seutu kautta vuosisatojen. Nurja ja vaikea kansa – Mustasaaren kunta 650 vuotta. Mustasaaren kunta. Vaasa 2002.
 
objektets element:  by; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Moippevägens stengärdesgårdar i Korsholm.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Stengärdesgårdarna i Moippe by
 
© Museiverket 2009