suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Hangö Nyland
Hangö järnvägsstation
Beskrivning
Hangö järnvägsstation ingår i en serie av stationsbyggnader i sten som representerar funktionalistisk stil och härstammar från 1930-talet eller senare. Hangö järnvägsstation är från 1950-talet och är både till sin exteriör och interiör exceptionellt välbevarad.

Stationsbyggnaden och parken ligger norr om banan i närheten av en bro som går över järnvägen och som färdigställdes 1959. Den lätta och vackert dimensionerade stationsbyggnaden är ritad av järnvägsstyrelsens arkitekt Jarl Ungern. Det rappade huset med pulpettak har tegelstomme och är byggt i två våningar. Den höga hallen i mitten har påverkat fönsterplaceringen på fasaden. På norra sidan av byggnaden finns en rundgavlad restaurangflygel med en våning.

Reparationshallen för vagnar samt verkstaden hör till objektet Västra hamnen i Hangö.
 
Historia
Järnvägsbanan från Hangö vinterhamn till Hyvinge färdigställdes år 1873 och i anslutning till Hangö hamn byggdes från och med 1870-talet en stor bangård och ett stationsområde. Bangården skadades under andra världskriget och bl.a. stationsbyggnaden från 1873 förstördes. Planeringen av en ny station startade efter kriget och stationen färdigställdes år 1952.
 
Läs mer
August Holmberg, Blad ur Hangö stads historia. Hangö 1922.

Tiina Lehto, Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö. Hangon museon julkaisusarja n:o 8. Tammisaari 1989.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Birgitta Ekström, Hanko. Vuosiluvut kertovat. Hangon museon julkaisusarja n:o 18. Huhmari 1997.
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Väntsalen på Hangö järnvägsstation.

Hangö järnvägsstation.

Hangö järnvägsstation.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Hangö järnvägsstation
 
© Museiverket 2009