suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

 
Oulu Pohjois-Pohjanmaa
Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue
Kuvaus
Karjasillan pientaloalue on poikkeuksellisen laaja ja yhtenäisenä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue. Karjasilta kuvastaa esimerkillisellä tavalla sodan jälkeistä rakentamisvaihetta ja sen yhtenäiseen kaupunkikuvaan ja funktionaalisuuteen liittyviä arkkitehtuuri-ihanteita.

Karjasilta muodostuu 1940-luvun pientaloista ja alueen luoteiskulmaan sijoittuvasta 1950-1960-luvun kolmikerroksisten ja rapattujen asuinkerrostalojen alueesta. Sodan jälkeen rakennetut pientalot ovat jälleenrakennuskauden tyyppitaloja. Tonteilla on yleensä asuinrakennuksen lisäksi myös vähintään yksi ulkorakennus sekä alun perin kasvimaalle varattua tilaa. Katunäkymiä hallitsevat yhtenäisten rakennusrivien lisäksi kadunvarsiaidat ja runsas kasvillisuus.

Karjasilta rajautuu selkeästi isojen ajoteiden ja Kaupunginojan puistokaistaleen väliin. Suvantokadun kerrostaloilla on maisemallista merkitystä julkisivurivinä Kainuuntien suuntaan. Kaupunginojan läheisyydessä on 1960-1990-luvulla noussut julkisten rakennusten keskittymä.
 
Historia
Karjasilta oli ensimmäisiä Oulun keskustan ulkopuolelle kaavoitettuja pientaloalueita. Alueen ensimmäisen kaavan laati arkkitehti Martti Heikura 1944, Oulun ensimmäinen kaupunginarkkitehti 1939-1963. Asuntoaluetta laajennettiin arkkitehti Niilo Mattilan laatimilla asemakaavoilla 1945, 1948 ja 1950.

Karjasillan rakentaminen alkoi jo syksyllä 1940, kun alueelle pystytettiin ensimmäiset noin 50:stä Ruotsin lahjatalosta. Asemakaavan vahvistamisen jälkeen rintamamiehille luovutettiin tontteja, joille alkoi nousta "hartiapankkiperiaatteella" jälleenrakennuskauden tyyppitaloja. Osa tyyppitaloista nousi Martti Heikuran jälleenrakennustoimiston tyyppipiirustuksista muokkaamien suunnitelmien mukaan. Heikura piirsi kaikki Karjasillan puurakenteiset kerrostalot 1945-55. Kerrostaloalue rakennettiin 1950-1960-luvulla.

Pientaloalueelle laadittiin rakentamisohjeet 1980. Karjasillan ominaispiirteistä tehtiin selvityksiä 2001-2003 kaupungin lähiöuudistushankkeessa.
 
Lisätietoa
Anja Allas ja Osmo Kettunen. Karjasilta 1940-luvulla rakennettu pientaloalue. Esitutkimus. VTT, rakennuslaboratorio 1975.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Arvokkaita alueita Oulussa. Osa I. Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A 134. Oulu 1999.

Kaarina Niskala ja Ilpo Okkonen, Oulun graadi. 350 vuotta asemakaavoitusta. Oulu 2002.

Anu Soikkeli, Jälleenrakennuskauden arjen arvot ajan hampaisssa. Arvot ja korjausrakentaminen. Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamishanke 2003.

Kaisa Hirvaskoski ja Anu Soikkeli, Karjasillan muutosprosessi, korjausten vaikutus alueen yhtenäisyyteen ja identiteettiin. Oulun kaupungin Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistushanke 2001-2003. Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja B 40.

Edla Mäkelä ja Anu Soikkeli, Karjasilta jälleenrakennuskauden pientalojen pihojen kunnostus. Oulun kaupungin Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistushanke 2001-2003. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto 2003.

Ville Tervaoja, Jälleenrakennuskauden pientalo. Laajentaminen ja esteettömyyden parantaminen arkkitehtonista ominaislaatua kadottamatta. Oulun kaupungin Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistushanke 2001-2003. Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja B 43.
 
kohteeseen sisältyy:  asuinkerrostalo; kaava-alue; kaupungin asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Hakakadun kerrostaloja.

Kerrostaloja Karjasillan Suvantokadulla.

Pientaloja Karjasillan Routuntiellä.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue
 
© Museiverket 2009